Edunvalvonta

Mikä edunvalvonta?
Lastun päätehtävä on valvoa jäsentensä etuja. Tehtävänämme on pitää huoli siitä, että opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin, kun yliopistossa tai tiedekunnassamme tehdään päätöksiä. Lastun hallituksessa toimii kaksi erikseen nimitettyä edunvalvontavastaavaa, joiden päävastuualueeseen kuuluu huolehtia, että opiskelijoiden asiat ovat kunnossa. Toimintamme kautta haluamme taata jokaiselle opiskelijalle hyvän ja oikeudenmukaisen opiskeluympäristön, jossa kaikilla on mukava olla.

Opiskelijan rooli edunvalvonnan edistämisessä
Lastu on aktiivisesti mukana yliopiston toiminnassa ja seuraamme jatkuvasti tapahtuvaa päätöksentekoa. Kuitenkaan emme kykene aina huomaamaan kaikkia edunvalvonnan piiriin liittyviä asioita, jonka vuoksi opiskelijoiden apu on meille hyvin tärkeää. Jos sinulla on siis jotain huomautettavaa yliopistoon liittyvissä asioissa (esimerkiksi opiskeluun, kursseihin, suorituksiin, tiedonkulkuun, oikeudenmukaisuuteen jne.), pyydämme teitä kääntymään hallituksen edunvalvojien puoleen. Näin asia saadaan hoidettua kuntoon yhdessä!

Miten edunvalvonta tapahtuu?
Lastun hallituksen edunvalvontavastaavien lisäksi edunvalvontaa toteuttavat yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit. Hallopedit valitaan yhden/kahden vuoden välein, riippuen tehtävästä ja valinnan tekee Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto. Hallopedien tehtävänä on viedä opiskelijoiden kanta ja näkemykset yliopiston ja tiedekunnan korkeisiin päättäviin elimiin (tiedekuntaneuvostoon ja yliopistokollegioon), ja näin vaikuttaa opiskelijoiden asioihin. Lastun hallitus tekee aktiivisesti yhteistyötä hallopedien kanssa ja näin pyrimme takaamaan sen, että opiskelijoidemme ääni saadaan kuuluviin myös korkeammalla tasolla. Lastun hallituksen edunvalvontavastaavat järjestävät keväällä ja syksyllä Lastukahvit, joilla kerätään palautetta opintojen sujuvuudesta sekä Lastun toiminnasta.

Kuinka tavoittaa hallituksen Lastun edunvalvontavastaavat?

Voit ottaa yhteyttä edunvalvojiin Auroraan (apartti@ulapland.fi) ja Amandaan (aposo@ulapland.fi) joko suoraan sähköpostilla, tai laittamalla anonyymisti viestiä alla olevaan viestikenttään! Viestiä voi laittaa myös, jos mieleen herää muita kysymyksiä tai haluat edunvalvojien olevan tietoisia jostakin asiasta.

Ota siis rohkeasti yhteyttä, turhia yhteydenottoja ei ole! Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi, vastaamme sinulle henkilökohtaisesti, mutta voit laittaa viestiä myös anonyymisti.

 

Alla hyödyllisiä linkkejä liittyen yliopisto-opiskeluun ja opiskelijaterveydenhuoltoon.